Sommersvøm

Prosjekteier ASKER SVØMMEKLUBB

Tildelt sum kr 278 792

Om prosjektet

Sommersvøm skal være et intensivt svømmeopplæringstilbud som går mandag-fredag i utvalgte uker i sommerferien. Her vil deltakerne få 2 timers svømmeundervisning hver dag, og bli undervist av våre dyktige og autoriserte svømmeinstruktører. Vi trenger støtte til å dekke kostnadene for tilbudet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.