Spennende sommeraktiviteter for barn og unge på Sør-Helgeland

Prosjekteier DNT SØR-HELGELAND

Tildelt sum kr 46 000

Om prosjektet

Prosjektet vårt er lavterskelaktiviteter for barn/unge på Sør-Helgeland løpet av sommeren 2021. Vi ønsker å aktivisere de til å delta på ulike friluftsliv aktiviteter gjennom hele sommeren og legger opp til aktiviteter som år over flere dager men også enkeltdager.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.