Staal Jørpeland Feriefotball

Prosjekteier STAAL JØRPELAND IL

Tildelt sum kr 99 000

Om prosjektet

Feriefotball for unge spillere i alder 10, 11 og 12 år i 4 uker sommeren 2021. Skal være 3 ganger pr. uke (mandag, tirsdag og torsdag) i 4 uker.
Starter så snart skoleferien er startet 21. juni og avsluttes torsdag 15. juli.
Vi søker støtte til honorar til instruktører, markedsføring og utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.