Stor-Elgens Ferieklubb for barn og ungdom i Stor-Elvdal

Prosjekteier Stor-Elvdal Frivilligsentral

Tildelt sum kr 117 000

Om prosjektet

Gode opplevelser sammen med andre gjennom lek, aktiviteter og turer i eget nærmiljø. I tillegg skal vi tilby en heldagstur til et attraktivt turmål tilpasset målgruppen.
Vi ønsker å søke støtte til gjennomføring av aktiviteter, innkjøp av utstyr og dekning av transportkostnader

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.