SUPERSOMMAR

Prosjekteier SANDANE TURN OG IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Eit gratis sommartilbod til barn og unge i Gloppen.
Fotballtilbod kvar laurdag gjennom heile sommarferien.

Tanken er å ta » løkka tilbake» med mykje leikprega fotballaktivitet. Ungdom får tilbod om sommarjobb som trenarar og ser til at alle får gode opplevingar,opplever meistring og tryggleik

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.