Svømmeopplæring for flyktninger i samarbeid med Ulstein kommune

Prosjekteier YTRE SØRE SUNNMØRE SYMJEKLUBB

Tildelt sum kr 55 680

Om prosjektet

Vi ønsker å gi tilbud om svømmeopplæring til ungdommer opp til 19 som har kommet til Ulstein kommune som flyktninger. Vi trenger pengestøtte til svømmebriller til deltakere, adgang til svømmebasseng og lønn til instruktør. Planlegger kurs for 2 grupper (12 deltakere x2), 1 uke hver, etter skoleslutt

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.