Svømmeopplæring sommer 2021

Prosjekteier TROMSØ SVØMMEKLUBB

Tildelt sum kr 176 000

Om prosjektet

Vi vil holde svømmeopplæring gjennom fellesferien rettet mot barn og ungdom. Vil bli 5 dagers uke à 2 timer med kombinasjon livredning og svømmeopplæring.
Gjennomførte dette sommeren 2020 for første gang, med stort hell

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.