Sy og bruk om igjen i sommerveksteder for barnefamilier og unge

Prosjekteier RELOVE

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Relove vil gi barn og unge berørt av fattigdomsproblemer, også de uten sommerferieplaner, og deres familier, tilbud om ferieaktiviteter denne sommeren også. Vi gjennomførte en rekke sommerverksteder i fjor sommer, blant annet ved Deichman Oslo-filialer og kultursentre. Dette til glede for mange.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.