Thesbiteaterets Sommerfest – Barnas Sommerfest

Prosjekteier THESBITEATERET

Tildelt sum kr 68 000

Om prosjektet

Vi vil skape en «Sommerfest» der vi inviterer ulike aktører og tilbyr en unik utendørs sommerscene. Arrangementet vil strekke seg over flere helger fra juni til august. I løpet av «Sommerfesten» ønsker vi nå å kunne arrangere «Barnas Sommerfest» på dagtid, med forestillinger og workshops

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.