TTK sommeruke 2021

Prosjekteier TROMSØ TENNISKLUBB

Tildelt sum kr 23 000

Om prosjektet

Tromsø Tennisklubb ønsker å skape mer aktivitet rettet mot barn og unge.Klubben fyller 100 år i 2021. Som del i jubileumsmarkeringen ønsker klubben å arrangere sommeruke for barn og unge. Vi ønsker å avholde denne på klubbens utebaner i en av 2 uker, 1 rett etter skoleslutt eller rett før start

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.