Turnskoleuke

Prosjekteier BRYNE TURNLAG

Tildelt sum kr 115 569

Om prosjektet

Vi ønsker å arrangere en gratis turnskoleuke i sommerferien for barn som ønsker å prøve turn. Vi skal ta i bruk en ny turnhall våren 2021. Vi mangler en del utstyr i hallen til å kunne gi et godt tilbud. Vi søker om støtte for å kunne kjøpe inn nødvendig utstyr til en del turnaktiviteter.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.