UGANG 2021

Prosjekteier FRILYNT NORGE

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

UGANG vil være et multi-kunstnerisk aktivitetstilbud med tett oppfølging av covid restriksjoner. UGANG kan gjennomføres i friluft. Det vil være aktiviteter knyttet opp mot hverandre med hovedfokus på kunst, media og mat som vil resultere i mestringsfølelse, stimuli og sosialisering.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.