Ung fritid

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD

Tildelt sum kr 116 000

Om prosjektet

Vi ønsker å tilby to ungdommer sommerjobb i Skattkammeret, en gratis utlånsentral av sportsutstyr til barn og ungdom. De vil få ansvar for kundebehandling, utlån og planlegge sommeraktiviteter i nærmiljøet. Det vil være alt fra fotball, volleyball til rebusløp rundt festningen i Halden.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.