Ung Kultur Sommerjobb ifm Sommeraktivitet barn og unge

Prosjekteier Kongsberg frivillighetssentral

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

I Ung Kultur har vi flere planlagte sommerferieaktiviteter for barn 5.-7. klasse og ungdom 13 +. Ungdom og medvirkning er en stor drivkraft for oss, og vi søker tilskudd til å kunne lønne ungdom som på disse arenaene kan bruke egen interesser til å skape aktivitet for andre, og dermed sommerjobb.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.