Ungdomscamp Reisadalen

Prosjekteier NORSK FOLKEHJELP NORDREISA

Tildelt sum kr 294 000

Om prosjektet

Prosjektet handler om å gi ungdom et meningsfylt gratis sommertilbud. Et sommertilbud som består både av fysisk aktivitet, samhold og noe faglig i form av førstehjelp opplæring. Samtidig kunne tilby en unik sommeropplevelse som man kanskje ikke ville hatt råd til ellers, men nå blir tilbydd gratis.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.