Ungdomskafe og aktivitetsrom

Prosjekteier TROMØY FRITIDSKLUBB

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Sommerjobb for ungdom i sommerferien til kafedrift.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.