Verdens beste sommerskole!

Prosjekteier UNG I SØRUM

Tildelt sum kr 146 676

Om prosjektet

Vi vil gjennomføre verdens beste sommerskole i- og rundt Sørum skole og nærmiljø.
Vi vil skaffe profesjonelle instruktører og kjøpe inn nødvendig utstyr til aktivitetene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.