Vikingskole

Prosjekteier HUSEBYSPELENE

Tildelt sum kr 72 000

Om prosjektet

Husebyspelene holder på med vikingspel for fjerde år på rad. Vi ønsker nå å bruke vår kunnskap til å skape vikingaktiviteter for barna i lokalmiljøet som nå har lite med sommerferietilbud. Vi ønsker å lønne noen av våre lokale ungdommer som er knyttet til spelet, til å gjennomføre aktivitetene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.