Villmarkscamp for ungdom

Prosjekteier Ishavskysten Friluftsråd

Tildelt sum kr 95 000

Om prosjektet

Vi ønsker å arrangere en villmarkscamp for ungdom som går over fem dager i sommerferien. Vi trenger i hovedsak pengestøtte til transport, utstyr som innkjøp av 4-6 lette 3-mannstelt, mat og bruk av DNT-hytte ett døgn.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.