Airtrack til parkourkurs

Prosjekteier KONGSVINGER DANSEKLUBB - VICTORY DANCE

Tildelt sum kr 45 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.