Aktiv Fritid

Prosjekteier BAMBLE IDRETTSFORENING

Tildelt sum kr 75 000

Om prosjektet

Aktiv Fritid er et inkluderingsprosjekt drevet av Bamble Idrettsforening. Tilbudet er rettet mot mennesker i Grenland (Bamble, Porsgrunn og Skien) som har falt på utsiden av samfunnet. Det kan skyldes rusbakgrunn, psykiske lidelser eller andre typer utfordringer. Tilbudet er åpent for alle som er fylt 18 år. Rusfrihet er et krav, men det er gjort unntak for pasienter som er i LAR.

Aktiv Fritid tilbyr fysisk aktivitet og en sosial møteplass til alle mennesker. Vi har et sterkt fokus på gode opplevelser i naturen i nærområdet; det arrangeres to fellesturer hver uke, samt to til tre lengre turer med overnatting i løpet av et år. I tillegg er det muligheter for individuelt tilrettelagte aktiviteter og oppfølging én til én. Turene har en bevisst lavterskelprofil, og det sosiale vektlegges like mye som mosjonsaspektet. Vi har stor tro på at frisk luft og gode samtaler i trygge omgivelser kan gjøre underverker!

Aktiv Fritid har eksistert siden 2014.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.