Aktiviteter for store og små

Prosjekteier STIFTELSEN KRISESENTERET I VESTFOLD

Tildelt sum kr 27 582

Om prosjektet

Kvinner, menn og barn som kommer til Krisesenteret i Vestfold kommer fra en hverdag preget av vold, frykt og utrygghet. Mange har levd et isolert liv på grunn av den volden de har vært utsatt for. Deres møte med Krisesenteret kan for mange være deres første møte med en hverdag hvor de endelig kan ta egne valg, bestemme over sin hverdag og et første skritt mot en normalisert hverdag uten vold og frykt.
Etter regjeringens strenge tiltak ble innført 12. mars 2020 hadde vi 19 voksne og 19 barn i ulike aldre som ikke kunne gå på skole, ble permittert fra jobb og fikk begrensninger i forhold til livet der ute på grunn av smitteverntiltak. Dette har ført til mange mennesker inne på senteret til en hver tid, hvor daglig aktivitet blir begrenset til de ressursene som finnes på senteret.
Vi ønsker at de som bor på senteret under koronakrisen skal få meningsfulle hverdager ved at familier kan få tilbud om aktiviteter de kan gjøre sammen, aktiviteter ansatte og beboere kan gjøre sammen og ikke minst aktiviteter for de minste på senteret.
Vi ser at aktivitetene det kan tilrettelegges for på senteret i dag, ikke er tilpasset en hverdag hvor alle er hjemme til en hver tid. En hverdag hvor skolebarna skal arbeide med sine oppgaver, samtidig som de voksne skal ha mulighet for nødvendig tid for seg selv eller sammen med ansatte på senteret for å arbeide med de ting som må gjøres for å etablere seg på nytt i et liv uten vold. De mindre barna som til vanlig går i barnehage trenger flere muligheter for aktiviteter nå som hverdagen deres også består i flere timer inne på senteret.

Ansatte på Krisesenteret i Vestfold vil gjennom midler fra denne stiftelsen ha mulighet for å skape mer aktiviteter på senteret i en ekstra krevende periode. Vi ønsker å legge tilrette for aktiviteter mellom mor-barn, far-barn på senteret og å skape flere arenaer for aktiviteter for alle aldre.

Krisesenteret har akkurat avviklet frivillig aktivitet på senteret, for at dette skulle sluses over til deltakelse i prosjektet «Ressursvenn» i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening. På grunn av situasjonen med Covid-19 har ikke prosjektet «ressursvenn» vært mulig å igangsette.
Krisesenteret får driftsmidler fra våre vertskommuner i gamle Vestfold fylke, aktiviteter ut over ren drift er vi avhengig av å skaffe selv gjennom blant annet støtteordninger.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.