Aktivitetspakker, digitale møteplasser og utvidet feltpleie

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON VESTFOLD

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Aktivitetspakker til barnefamilier i Holmestrand, Tønsberg og Sandefjord.

Som følge av koronautbruddet er det få eller ingen muligheter for familier til å sosialisere og aktivisere barna utenfor familien og hjemmet. Mange av våre faste deltakere i Fritidshuset og Familietid i de tre byene har dårlig økonomi og behov for veiledning ifht å aktivisere egne barn. Alle påskearrangementer og familieturer i regi av både Kirkens Bymisjon og andre aktører er også avlyst. For å avhjelpe disse familiene ønsker vi å lage aktivitetspakker som kan deles ut og konkurranser som kan utføres uten for tett fysisk kontakt med andre familier. Eksempler er utdeling av påskeegg, jord og frø til såprosjekter, hobbymateriell til å lage div. påskepynt, masker o.l, natursti og rebusløp med premier, uteleker for å aktivisere barn når skole/barnehage er stengt, ingredienser til baking. Materiell og aktiviteter vil variere noe mellom de tre byene.

Digitale møteplasser.
Som følge av stengte tiltak, for eksempel rusfri fredagscafe for tidligere rusavhengige, ensomme og personer med psykisk strev ved bymisjonssenteret i Sandefjord samt tilbudet til barnefamilier i alle byene, er det behov for å ta i bruk digitale møteplasser i større grad. Vi ønsker å invitere deltakere til sosialt samvær digitalt for å forebygge ensomhet og isolasjon, for eksempel kan vi invitere våre faste gjester til digital fredagcafe i Sandefjord og familier og barn i Fritidshusene til samlingsstund eller møter. Videre vil det være behov for digitale møteplasser for å koble frivillige og deltakere samt kommunisere med frivillige i større grupper dersom begrensninger på arrangementer fortsetter.

Utvidet feltpleie.
Feltpleien i Holmestrand har til daglig 40% stilling. Etter at strenge tiltak ble innført i forbindelse med Koronaviruset har vi merket større pågang og har prioritert å ha Feltpleie åpen fem dager i uken (økt med 60%). Feltpleiens hovedmålgruppe er personer med rusutfordringer. I tillegg til noen med psykisk strev. Feltpleiens oppgaver er skadereduksjon og forebygging, opp mot rusens konsekvenser. Det gjøres blant annet i form av utdeling av rent brukerutstyr, sårstell, hepatittoppfølging, prevensjonsveiledning og generell smittevern. Feltpleien utøver flere tiltak som anbefalt i nasjonal overdosestrategi; som oppfølgingssamtaler, informasjon om overdoseforebygging, switchkampanje og veiledning i injeksjonsteknikker.
Utvidelse av feltpleien gir oss muligheten til å informere målgruppen om nødvendige smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset, avdekke medisinske behov og følge opp personer som vanligvis ikke oppsøker fastlege eller annet hjelpepersonell «i tide». Med dagens ressurssituasjon er det begrenset hvor lenge vi klarer å utvide åpningstidene. Helsedirektoratets veiledning «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger» kap. 7 anbefaler konkret seks punkter å vie ekstra oppmerksomhet, og Feltpleien dekker opp disse med unntak av «bosituasjon».

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.