Alternativ påskeberedskap

Prosjekteier NORSK FOLKEHJELP STJØRDAL

Tildelt sum kr 43 000

Om prosjektet

Svært mange sitter i disse dager hjemme, avskåret fra å ha sosial kontakt med sin vanlige omgangskrets. Dette gjelder både de som sitter på institusjon, men like mye de som sitter i de tusen hjem.
Dette er eldre, personer som har angst for Korona og andre pleietrengende.

Vi ønsker å bidra med å hjelpe disse så de får en litt bedre hverdag gjennom å ringe dem på telefon, via internett og bare snakke med dem. I samråd med helsemyndighetene i kommunen vil vi prøve å bistå hjemme hos dem når det er forsvarlig. Vi kan hente og bringe ting, varer og annet de behøver.

Til påskehelga ønsker vi å dele ut en påskekurv med noe godt og en blomst.

Vi får så mye medieomtale som mulig gjennom 2 lokale aviser, en lokalradio, facebook og andre kanaler. Vi oppretter et eget telefonnummer som utsatte kan ringe og avtale samtaler, henting, bringing eller annen bistand. Vi setter opp vaktlister som betjener telefonen og SOME.
Den siste uken har det meldt seg 13 nye frivillige i Norsk Folkehjelp Stjørdal – disse venter bare på å starte.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.