Balanse og trampolinepark – en møte- og aktivitetsplass

Prosjekteier ALTA IDRETTSFORENING

Tildelt sum kr 250 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.