Bedre vilkårene rundt Beredskapsambulansen

Prosjekteier NORSK FOLKEHJELP RENA

Tildelt sum kr 17 000

Om prosjektet

Hei

Vi får i disse dager ferdigstilt beredskapsambulansen våres, men pga smitterisikoen rundt Covid 19 nå har vi måtte gjort noen tiltak for og forhindre smitte. vi har gjort noen endringer på depotet våres, slik att de som bemanner Beredskapsambulansen ikke drar med evt smitte vidre inn i privat hjem og bil.

Derfor er depoet våres klargjort for skifte brakke og vaske muligheter for bilen. Målet er att mannskapene skal skifte til privat tøy der og ikke dra med evt smitte over i privatbilen sin eller private hjem. Men det vi mangler på depoet er vaskemuligheter for uniformene, disse må vaskes på 60 grader 2 ganger for og følge kravene for smitte.

Vi ønsker derfor og søke dere om noen kr til og gå til innkjøp av en vaskemaskin og tørketrommel. Slik att uniformene kan vaskes der vi skifter, og ikke må dras med til et anna sted.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.