Beredskap i koronasituasjonen.

Prosjekteier ARENDAL RØDE KORS

Tildelt sum kr 90 000

Om prosjektet

ARK har Beredskapsavtale med Arendal Kommune.
Det betyr at vi er i beredskap 24/7. Vi eier blant mye annet, en Beredskapsambulanse, som krever bemanning av autorisert personell. Arendal Røde Kors sitt Hjelpekorps har 7 personer som kan være med i beredskapsambulansen for å yde førstehjelp, men vi har kun to personer som kan kjøre bilen med blå lys. For å kjøre med blålys trenger man et ambulanse uttryknigskurs,som gir et kompetansebvis/uttrykningsbevis med kode 160 i sertifikatet. Kurset går over 14 dager og koster kr 20.000 pr sjåfør. Vi vil gjennom en ekstern aktør kunne kurse våre frivillige med en gang vi har midler til å gjennomføre dette.
Vi har 7 personer som er klare for å delta på slikt kurs, men vi mangler penger til å la de gjennomføre dette. De er alle frivillige som vil gjøre dette på sin fritid, uten noen form for kompensasjon.
Sørlandet Sykehus har spurt om vår assistanse 5 dager i uka allerede nå, og det kan fort bli utvidet til å gjelde hele uken. Det skal ydes hjelp til å frakte pasienter i Beredksapsambulansen vår, som et tillegg til Sørlandets Sykehus sitt faste amulansekorps. Vi vil være en del av deres beredskap nå og i fremtiden.
I den sammenheng blir det for lite med 2 personer til å bemanne bilen, og vi trenger nå straks å utdanne flere frivillige til å dele på denne jobben. Det er bakgrunnen for at vi nå søker om midler som strakstiltak.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.