Bli med – Brodd informerer

Prosjekteier BRODD FOTBALLKLUBB STAVANGER

Tildelt sum kr 77 100

Om prosjektet

Brodd Fotball er en bydelsklubb i Storhaug bydel i Stavanger kommune, med ca. 750 medlemmer.
Storhaug bydel er den bydelen i Stavanger med klart størst levekårsutfordringer.
Mange av klubbens medlemmer har fremmedkulturell bakgrunn, med de utfordringene som det kan gi når det gjelder å tilegne seg informasjon.
Vi ønsker å ringe opp våre medlemmer,for å forsikre oss om at de har fått med seg myndighetens tiltak for å begrense smitten.
Vi benytter info fra FHI på ulike språk.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/brosjyre-om-litt-mye-eller-helt-avstand-pa-ulike-sprak/

Basert på telefonsamtalen ønsker vi å dele ut skriftlig informasjon, på foretrukket språk til de som har behov for dette i tillegg til samtalen. Dette vil vi levere i den enkeltes postkasse, sammen med en lue og en buff fra Brodd.
I tillegg til utfordringer med språk, er det nokså mange av de samme som har store økonomiske utfordringer. Vi ønsker derfor at de får en liten oppmerksomhet fra klubben i disse tunge tider.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.