Brakke-pakke: tilbud til folk i isolasjon eller lavterskeljobber

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tildelt sum kr 180 000

Om prosjektet

Koronaviruset har skapt en veldig vanskelig situasjon for mange av byens mennesker som allerede lever marginaliserte liv og sårbare i utgangspunktet. Målgruppen deltar til vanlig på aktivitetshus og i lavterskel arbeidstiltak. Dette er de nå avskåret fra.

Vi vet at dette øker følelsen av ensomhet og isolasjon som igjen fører til psykiske belastninger og risiko for tilbakefall. Tiltaket er viktig for å forebygge isolasjon og ensomhet. Vi vil derfor opprettholde kontakt og tilrettelegger for aktivitet og god, næringsrik mat.

Vi ønsker å vedlikeholde relasjoner til deltakere i våre lavterskeltiltak; mennesker med rus-/psykisk lidelse som i denne perioden er ekstra sårbare ved mangel på kontakt med andre og de tilrettelagte miljøene de vanligvis er tilknyttet.

Vi ønsker å distribuere en «påskepakke» med mat, hygieneartikler og aktivitetstilbud som kan være til oppmuntring og avspredelse for dem som er isolerte og som sliter psykisk med ensomhet, angst, rus- og/eller andre psykiske utfordringer

Målet for arbeidstiltakene er å legge forholdene til rette for en trinnvis gjenåpning av tilbudet, i nært samarbeid med myndighetenes råd og i henhold til nødvendige vernetiltak.

Tiltaket består av fire trinn.

1.Vi vet at påsken er en av de mest utfordrende høytidene for vår målgruppe. For å gjøre denne høytiden enklere å takle har vi vanligvis arrangementer i løpet av påskedagene. Dette er ikke mulig å gjennomføre nå. Vi vil derfor tilby deltakerne en påskepakke bestående av noe enkel mat, noe påskegodt og en aktivitet som f. eks. et puslespill, kryssord, maleutstyr eller frø og plantejord. Innholdet i påskepakkene handles inn og pakkes av ansatte og består av tre ulike kategorier, hvor aktivitetsdelen av pakken vil være forskjellige for å tilpasse noe til ulike interesser hos deltakerne. Kjøres ut av ansatte som plasserer pakken utenfor døren og ringer på eller ringe på telefon. Den ansatte venter, på trygg avstand for å hindre smittefare, til deltaker henter pakken. Gir oss anledning til å hilse på deltaker.

2.Mange deltakerne klarer seg selv i egen bolig, men er i stor grad vant til å få varme, næringsrike måltider på våre aktivitetshus. De fleste bor alene, og er ikke vant til/klarer ikke/ eller velger å ikke lage slike måltid selv. Vi ønsker å tilby deltakerne 1-2 næringsrike måltider som tilberedes på et av bymisjonens kjøkken, kjøles ned og pakkes i porsjonsembalasjer slik at deltakerne kan varme den opp hjemme. Utkjøring som under pkt 1

3.Lavterskels arbeidstiltaket vurderer en trinnvis gjenåpning etter påske. 60-70 rusavhengige samles hver morgen 4 ganger pr uke for frokost. Det trekkes ca 55 jobber, ca 30 på gaterydding der man går i team på 2-3 personer eller på et produksjonsverksted. Siden det er viktig med frokost før arbeidsdagen, søkes tilskudd til «hygienisk mat», (Gomorgenyoghurt/knekkebrødpakke + drikke)til utdeling før jobb.
4.Toaletter må leies inn for å kunne gjenåpne jobbtilbud. Ivaretar smittevern og nødvendige fasiliteter.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.