#brydeg

Prosjekteier SPORTSKLUBBEN STERLING

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Etter retningslinjer fra FHI om å holde seg innendørs pga Covid-19, så har vi dessverre satt alle våre fysiske og sosiale aktiviteter på vent, inntil videre. Vi har observert mange ungdommer ute som henger sammen i store grupper, og ikke tar hensyn til smittefaren. Mange av ungdommene kommer fra store familier og bor i trange omgivelser og kjeder seg, derfor oppsøker de gatene. Dette har ført til flere konflikter og alvorlige hendelser både internt mellom ungdommene og naboene i distriktet. Vi i organisasjonen Sterling har valgt å patruljere i bydelen for å oppsøke ungdommer, voksne og råde de ifht Covid viruset, og jobber for å forbygge konflikter og smitten.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.