BUA satelitt med rulleskøyter og motorsport utstyr

Prosjekteier TRØGSTAD FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 49 050

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.