Digi-skravlekort

Prosjekteier SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Tildelt sum kr 39 000

Om prosjektet

Hvordan er situasjonen i dag?
Den 31. mars sendte Barne- og Familiedepartementet på høring et forslag til en midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. Et av forslagene er å gi adgang til tilsyns- og oppfølgningsbesøk i fosterhjem og institusjon kan gjøres med andre kommunikasjonsformer.
Det er ventet at innen kort tid så vil forskriften bli forelagt Stortinget. Det betyr at innen kort tid vil barnevernstjenester gjennomføre tilsynsbesøk og oppfølgningsbesøk som tidligere ble gjort ansikt til ansikt på andre kommunikasjonsformer.
Dette er en arbeidsform som de færreste barnevernstjenestene har erfaring med i dag. Det å føre tilsyn over andre kommunikasjonsformer medføre andre vanskeligheter enn hva et fysisk besøk gjør. Det finnes per i dag begrenset med verktøy som barnevernstjenestene kan benytte seg av når de skal utføre tilsyn og besøk. Vi har vært i kontakt med flere barnevernstjenester og det er flere som ønsker seg verktøy for å lykke med tilsynsbesøk.
Vi er bekymret for at den nye formen for besøk skal gjøre at barn ikke får det nødvendige tilsynet som de trenger.

Hva vil dere gjøre noe med?
SOS-barnebyer har med støtte fra Gjensidigestiftelsen utarbeidet Skravlekortene. Det er en kortstokk med spørsmål som er utviklet for å bygge kjennskap og tillit mellom voksne og barn i forbindelse med fosterhjemsprosjektet vårt «Under samme tak». Skravlekortene har blitt tatt godt imot både av unge og ansatte i barnevernstjenesten.
Vi vet at Skravlekortene har med suksess blitt brukt i forbindelse med oppfølgningsoppfølgningsbesøk i fosterhjem. Vi ønsker å lage en digital utgave av skravlekortene som kan brukes gratis av barnevernstjenester. I tillegg ønsker vi å inkludere nye spørsmål som kan brukes i et tilsynsbesøk og praktiske tips til ansatte, barn og fosterforeldre.

Grafisk og teknisk:
Vi har vært i kontakt med designerne som laget skravlekortene og de har kapasitet til å bidra til å gjøre skravlekortene digitalt. Vi har også innhentet et anslag fra et teknisk miljø som hjelper oss å lage løsningen. Sammen med våre fagrådgivere vil de lage en enkel digital versjon av
Innhold:
Våre fagrådgivere har lang erfaring fra tilsynsarbeid i barnevernet. I samarbeid med Løvetannakademiet og våre samarbeidskommuner vil han tilpasse skravlekortene og lage råd som er praktiske.

Spredning og bruk:
SOS-barnebyer har et bredt nettverk i norsk barnevern og vil spre verktøyet i våre kanaler. I tillegg vil vi oppfordre andre organisasjoner til å dele verktøyet.
Basert på innspill og praktiske erfaringer med verktøyet vil vi tilpasse og videreutvikle det underveis i prosjektet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.