Digitalt ungdomsarbeid

Prosjekteier LANDSFORENINGEN UNGDOM OG FRITID

Tildelt sum kr 450 000

Om prosjektet

Da regjeringen innførte de strenge restriksjonene i Norge, ble også fritidsklubber og andre arenaer for ungdom stengt. Likevel er fortsatt ungdoms behov for å kunne snakke med en trygg voksenperson og ha et fellesskap å føle tilknytning til like reelt – om ikke enda større for særlig utsatte grupper som lever i hjem med vold, rus og andre utfordringer. Dette krever at ungdomsarbeiderne på norske fritidsklubber tenker nytt og flytter ungdomsarbeidet over på digitale flater. Vi ønsker derfor å søke Gjensidigestiftelsen om støtte til digitalt utstyr for å sikre at ungdom har tilgang på trygge voksenpersoner over hele landet.

Det er stor vilje blant ungdomsarbeiderne til å legge til rette for et godt tilbud, også digitalt. Flere har brukt ungdommens egen kunnskap for å sette i gang med ulike aktiviteter på nett. Medvirkning er et av kjerneprinsippene i ungdomsarbeidet på åpne møteplasser, og dette gjelder også på digitale plattformer.

Samtidig er det skremmende hvor mange av fritidsklubbene som mangler helt elementært utstyr. Flere oppgir at de ikke har bærbare PCer eller telefoner. Flere ber også Ungdom og Fritid om midler til å skaffe slikt utstyr til veie. Det er også behov for kameraer, streaming-utstyr og lignende for å opprettholde et aktivitetstilbud. Et medlem sier:
«Vi har ikke samme utstyr eller utgangspunkt som skolene, som kan ha hjemmeundervisning. Vi har mistet mye av vår kontakt med ungdommen nå, da vi ikke kan følge dem opp på samme måte.»

Når vi andre går inn i påskeferie, er det ungdomsarbeideren som tar over stafettpinnen og holder hjulene i gang i det oppvekstfaglige feltet. Dette avhenger av at de faktisk har det utstyret de trenger, og er bakgrunnen for at vi ønsker å tilby medlemmene våre en enkel tilskuddsordning for midler til digitalt utstyr til fritidsklubber i hele landet. Tilskuddsordningen må være så enkel som mulig for å sikre at ungdomsarbeidet kan startes umiddelbart. Planen er å kunne lyse ut dette i løpet av uke 14, slik at fritidsklubbene kan handle inn utstyr og starte arbeidet i påskeferien.

Ungdom og Fritid har i mange år forvaltet Frifond Organisasjon-midler rettet mot ungdomsstyrte prosjekter, og har derfor lang erfaring med forvaltning av ubyråkratiske tilskuddsordninger. I dette tilfellet er planen å opprette et enkelt digitalt søknadsskjema (kan gjøres på dagen) og sørge for fortløpende og rask saksbehandling. Det vil sekretariatet i Ungdom og Fritid gjøre, med eventuell hjelp av tillitsvalgte i sentralstyret. De som mottar støtte vil måtte levere en kort rapport med bilag, med mindre dere mener vi bør løse dette på andre måter i den ekstraordinære situasjonen vi nå står i.

Utstyret vil umiddelbart kunne bidra til at ungdomsarbeiderne kan gjøre jobben sin og holde kontakten med ungdommene i sitt lokalmiljø. Vi vil sette som et krav at utstyret skal tilhøre fritidsklubben og vil derfor kunne bidra til ungdomsaktiviteter.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.