E-sport

Prosjekteier T I L HOVDING

Tildelt sum kr 33 148

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.