Elektrisk matauk på vei

Prosjekteier MATSENTRALEN OSLO

Tildelt sum kr 402 561

Om prosjektet

Vi har i dag drøyt 110 ideelle org. som henter mat hos oss. Disse har et behov vi p.t. ikke alltid klarer å dekke, da det i blant skorter på nok relevant mat. I disse koronatider har etterspørselen i tillegg økt betydelig, så mens kundene våre i jan. og feb. tok med seg i snitt 350 kg ved hvert besøk, har de de siste to ukene økt til 550 kg. Dette stiller betydelig større krav til oss m.t.p. å hente inn mer mat, og vi trenger derfor å øke hentekapasiteten og -fleksibiliteten vår. Dette for å kunne hente mer mat hos mindre leverandører, samt også hente når det er mindre volum.

Vi er fire ansatte på MS Oslo, og hvis vi kommer til å være mer ute på veien, vil vi åpne igjen for frivillige (inntil videre har vi gitt alle frivillige fri p.g.a. korona).

En investering i en egnet elektrisk varebil vil gi oss økt hentekapasitet på kort sikt, men vil også gjøre oss rustet for en betydelig økning i etterspørsel på lang sikt. Vi har som langsiktig mål å bortimot doble mengde mat omfordelt (dette basert på kartlagt behov hos organisasjonene), og en økt fleksibilitet i f.t. henting av varer vil være avgjørende for å nå dette målet.

Vi har vurdert en rekke elektriske varebiler, og har konkludert med Maxus EV80 som den mest aktuelle. Dette grunnet høyde og størrelse på lasterommet (11,5 m3), samt rekkevidde (182 km). Prismessig ligger alle større el-varebiler i omtrent samme prisleie, men det er kun Maxus som har en såpass høy rekkevidde.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.