Fra isolasjon til sosialisering

Prosjekteier A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Coronasituasjonen som Norge og resten av verden står ovenfor, skaper utfordringer, frykt og ikke minst tid til å tenker utenfor den trygge a4 boksen. Over natta har A-larm i samtlige regioner (Agder, Telemark, Rogaland & Hordaland, Vestfold og Buskerud, Viken og Oslo) endret sin måte for å følge brukere av våre lavterskeltilbud. Fra daglige fysiske møter med ulike lavterskeltilbud, til daglige samtaler gjennom digitale medier. Brukerne er på faste møteplasser som messenger, skype og Zoom.

Tilbakemeldinger fra regionene er at på denne måten klarer de å holde jevnlig kontakt med rundt om 50 % av de som A-larm ukentlig har kontakt med. Men det finnes en halvpart som vi ikke får tak i. Flere opplever at de i denne tiden, som er tøff påkjenning for alle og enhver at utenforskapet og den sosiale ensomheten blir ytterligere forsterket. Flere melder også om at de ikke vet eller tørr forsøke seg på å logge inn på nye digitale arenaer. De er redd for hva det betyr og for at de ikke mesterer det. Det å være avskåren fra den digitale hverdagen forsterker ytterligere utenforskapet.

Datakollektivet vil hjelpe og bistå brukere i samarbeid med kommuner og lokale NAV kontor med å få brukerne på digitale plattformer. Retningslinjene som nasjonale helsemyndigheter vil til enhver tid overholdes.

Våre brukere er vant til faste rutiner gjennom å delta på våre lavterskeltilbud. Når dette nå stopper opp, går mange av de tilbake i gamle mønstre, med isolering og utenforskapet. Ensomheten blir i denne perioden ekstra forsterket. Og særlig den sosiale og emosjonelle ensomheten som bidrar til tilbaketrekking og negative helsemessige konsekvenser.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.