Fritidsklubb på ungdomsrommet

Prosjekteier FURUSET IDRETTSFORENING

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

På grunn av korona-utbruddet, har våre helgetilbud for ungdom, Ung i Forum, måttet stenge. Tilbudet er det mest besøkte i Bydel Alna, med 150 besøkende barn og unge hver kveld i helgene i snitt. 450 til sammen, fordelt på fredag, lørdag og søndag.

Tilbudene foregår vanligvis i Furuset Forum, sentralt på Furuset, som har 10.000 innbyggere, med en minoritetsandel på over 70%. Innbyggerne skårer generelt langt under landsgjennomsnittet på indikatorer for inntekt, utdanning, helse, sysselsetting og frafall fra vgs. Derimot skårer de høyt på trangboddhet.

Siden barna og ungdommene nå stort sett må holde seg hjemme, ofte i rom som de deler med flere søsken, blir dette en utfordrende situasjon for svært mange.

Fritidstilbudene er viktige for disse barna, og de har begrensede muligheter hjemme, med liten tilgang på spill, spillkonsoller (eller abonnement på online-tjenester), bøker, leker og annet de kan gjøre på fritiden.

Vi ønsker derfor å gjøre «flytte klubben hjem til rommene deres» ved innkjøp til aktivitetspakker av forskjellig størrelse og innhold til barn og unge. De vil deles ut av de ungdomsarbeiderne vi har kunnet beholde i denne situasjonen. Disse er allerede i gang med å kartlegge behovet.

Innhold i pakkene vil også bestå av ting man kan gjøre online, slik som abonnement på ulike tjenester hvor man kan møtes på nettet, for å f.eks. arrangere online-turneringer o.l.

Vi registrerer alle medlemmer, og vil benytte oss av medlemslister for de to siste årene for å komme i kontakt med barn og ungdom som spesielt har behov for hjelp gjennom dette tiltaket. Samt barne- og ungdomsarbeidernes egne vurderinger av barn og unge som de vurderer har det vanskelig hjemme.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.