GJENÅPEN BANE FOR AKTIVITET

Prosjekteier VARDAL I F HOVEDSTYRET

Tildelt sum kr 55 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.