Gledesspredning i Tjeldsund

Prosjekteier Frivillighetssentralen i Skånland

Tildelt sum kr 14 835

Om prosjektet

Frivillighetssentralen har i over 15 år drevet med daglige aktiviteter for alle aldresgrupper fra mandag til fredag, samt hatt aktiviteter på kveldstid mandag/søndag.
Mange har funnet aktiviteter de har kunne deltatt på, eller bidratt til i alle disse årene og for mange er det nå ett vakum når alt er stengt.
Nå ønsker vi å kjøpe inn aktivitetspakker å dele ut til de mest sårbare.
Enslige uten nære pårørende, små barn i utsatte familiesituasjoner, nye bosatte flyktninger og enslige mindreårige flyktninger bosatt i vårkommune.
Det er også ett sterkt ønske fra meg som leder å kunne gi en oppmerksomhet til de som har bidratt som frivillige.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.