Gledings-vise omtanke og omsorg i vanskelige tider.

Prosjekteier SØR-KARMØY FRIVILLIGSENTRAL IOGT

Tildelt sum kr 10 000

Om prosjektet

Hverdagen er snudd på hodet for svært mange både små og store. Barn og unge som er vant med å gå på skolen,være aktiv på fritiden og sosial med venner. Foreldre har hjemmekontor og noen er dessverre permitter fra jobben og bekymrer seg for tiden fremover. Stress nivået kan være høyt og dessverre går dette utover de fleste i husstanden. Barnehagene og barneskolene er veldig flinke til å dele ut aktivitetspakker til barna som er hjemme,men hva med de som går på ungdom og vid.skole? Disse har også behov for å føle seg ivaretatt ikke bare få lekser og oppgaver. De har masse på sosiale medier som fungerer alt fra blogger,chatter og telefonlinjer. Men hva med å kunne glede denne gruppen med en aktivitets- eller velvære pakke med en personlig hilsen oppi. Et påskeegg med gotterier og et lite brev.Et brettspill eller et puslespill å bygge sammen med familien.
Ungdom/unge voksne som har falt ut av skole og arbeid pga psykiske lidelser og kanskje bor alene.
Ungdom-økende grad av ensomhet,angst,depresjon og utenforskap og vi tror neppe det er bedre for enkelt i disse dager. Her ønsker vi å gi dem en følelse av tilhørighet i lokalsamfunnet og gi dem oppmerksomhet på en positiv måte. Et påskeegg eller en gledings vil ikke kunne fjerne verken ensomheten eller angsten,men gi dem en aldri så liten glede i en ellers spesiell hverdag.
Og vi må ikke glemme de hjemmeboende eldre uten pårørende rundt seg som også trenger en glede i hverdagen sin.De kan ikke gå ut på sine aktiviteter og heller ikke være sosial på de vante møteplassene. Hjemmeboende med demensdiagnoser der både pasienter trenger en oppmuntring når dagtilbudene deres er fjernet. Dette gjør noe med den psykiske helsen og derfor viktig også her å gi en Gledings med tlfnr til en telefonvenn en kan ringe. Vi må forebygge ensomhet på best mulig måte for ungdom og eldre hjemmeboende med eller uten diagnoser.
Sammen med Nord Karmøy frivilligsental IOGT, Mental Helse Karmøy,ungdom/vidskoler og barneverntjenesten i kommunen vil vi kunne nå ut til vår målgruppe.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.