Golftrening på simulator for ungdommer i alderen 13-19 år

Prosjekteier ELVERUM GOLFKLUBB

Tildelt sum kr 20 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.