Gratis utlån av rulleski

Prosjekteier SKARPHEDIN IL

Tildelt sum kr 35 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.