Hjelp til veldedige organisasjoner i Agder

Prosjekteier MATSENTRALEN SØR

Tildelt sum kr 134 100

Om prosjektet

Matsentralen Sør har ca.25 veldedige organisasjoner som henter overskuddsmat hos oss. Utfordringen etter koronaviruset er at organisasjonene har fått mer å gjøre og flere nye brukere. Med tiltak som er innført må de blant annet kjøre ut mat til sine brukere. Vi opplever at mange organisasjoner ikke henter mat hos oss grunnet egen kapasitet og ressurser. De fleste av våre organisasjoner ligger i Kristiansand og vårt nåværende lokale ligger i Grimstad.
Matsentralen Sør ønsker å være en god tilrettelegger for våre mottaks organisasjoner. Det gjør vi blant annet ved å få tak på mat som de får av oss. Med bakgrunn i dagens korona situasjon og utfordringer nevnt ovenfor ønsker vi å ansette en person i en midlertidig stilling som sjåfør for Matsentralen Sør.
Stillingen vil være 80% og vare i 3 måneder. Arbeidsoppgavene knyttet til denne stillingen vil være å betjene lageret og kjøre ut mat til våre mottaks organisasjoner.
Det er kun en ansatt i Matsentralen Sør og det er daglig leder. Arbeidsoppgavene er mange og tiden strekker ikke til for å kunne tilby denne tjenesten på nåværende kapasitet. Planen er at vi skal om 3 måneder åpne i nye lokaler i Kristiansand.

Dette tiltaket vil komme mange tilgode. Det vil bety at vi kan få ut mer mat til veldedige organisasjoner i Agder som igjen da kan hjelpe enda flere mennesker. Tiltaket gir også en person arbeid i en periode der mange i dag er blitt permittert. Tiltaket setter også lite begrensninger for hvem som kan søke på stillingen.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.