HSF Korona

Prosjekteier HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE HSFN

Tildelt sum kr 48 000

Om prosjektet

Våre familier som er lavinntektsfamilier uten nettverk eller dårlig fungerende nettverk. Noen av familiene har også familiemedlemmer med kronisk sykdom. Disse familiene strever nå ekstra med de tiltak som er igangsatt pga koronaviruset.

Disse familiene blir ekstra sårbare i denne tiden uten skole / bhg, da de ikke har tilgang eller begrenset tilgang på internett, har lite tilrettelagt hverdag for inneaktivitet og strever generelt økonomisk.

Vi ønsker kjøpe inn gavekort som familiene kan bruke på

1. Mat
2. Tilgang til internett
3. Brettspill / leker / hobbysaker til inneaktivitet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.