Hvordan møter vi barna etter korona?

Prosjekteier STINE SOFIES STIFTELSE

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Stine Sofies Stiftelse arbeider hver dag for en barndom uten vold og overgrep. I vårt arbeid treffer vi mange yrkesgrupper som i sin daglige jobb er i kontakt med barn og også sårbare og voldsutsatte barn. Dette kan blant annet være barnehage – og helsepersonell. Det kan også være barn og foreldre selv. Disse gruppene får vi ikke truffet med dagens situasjon. Samtidig vet vi at utsatte barn som til vanlig har sitt fristed på skole eller barnehage idag er sammen med voldsutøver eller overgriper mer eller mindre isolert hjemme. For å forsterke arbeidet og tilstedeværelsen på de ulike faggruppenes arenaer samt å foreberede dem på temaer som kan være særskilt viktig å være oppmerksom på ovenfor de sårbare gruppene når den ordinære hverdagen er tilbake ønsker å gjennomføre en serie med 10 webinarer.
Webinarserien vil gjennomføres ved hjelp av interne ressurser i stiftelsen med ulike fagområder og målgrupper som vi vet er viktige i denne tiden.Vi vil også vurdere å lage et webinar med barn som målgruppe.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.