Hytteløse ekspedisjoner

Prosjekteier STIFTELSEN VEIEN UT

Tildelt sum kr 133 000

Om prosjektet

Det er en enorm pågang fra rusavhengige som mister eller får forringet sine tilbud, vi vil gjerne opprettholde og forsterke tilbudet til denne gruppen. Vi har en seilbåt som står fast på Grand Canaria og turisthytter vi ikke kan bruke.Alle soveposene våre ligger i seilbåten i Spania så vi er litt kjørt om dagen…

Dette setter store deler av vårt tilbud på spill da naturen har vist seg som en av de sterkeste virkemidlene for både resultatene om rusfrihet over tid, og for å holde de i behandlingen lenge nok. Behandlings avbrudd er en lei trussel for tilbakefall, og et av de beste virkemidlene er gode aktiviteter- bruk av naturen og grader av isolasjon gjennom å være på tur lenge nok.

Vi har de fleste forutsetninger for å sikre tiltaket allerede da vi er erfarne på tur- nå trenger vi bare å ha det rette utstyret for å kunne gjennomføre dette.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.