Informasjonsarbeid rettet mot det norsk-somaliske miljøet

Prosjekteier Bøler frivilligsentral

Tildelt sum kr 10 000

Om prosjektet

Den norsk-somaliske befolkningen er høyest på smittetilfeller både i Norge og Sverige. Det er derfor viktig å rette informasjonsarbeid mot denne gruppen.
Bøler frivilligsentral vil i samarbeid med Somali women empowerment bidra inn i dette arbeidet.
SWE har rundt 100 meldemmer primørt i bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand.

Midlene skal gå til økonomisk kompensasjon til frivillige som ringer rundt, samt informasjonskampanjer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.