Innkjøp av utlåns instrumenter for å få flere i aktivitet

Prosjekteier FET JANITSJAR

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.