Innvandrerkvinner mobiliserer i tidenes viktigste dugnad

Prosjekteier SISTERS IN BUSINESS AS

Tildelt sum kr 531 200

Om prosjektet

Da Korona-viruset kom ble det avdekket et stort behov for smittevern- og stellefrakker til helsevesenet. Reservelagrene er små og det er nærmest umulig å importere fra Kina, som er der de aller fleste kommer fra. Andre land er i samme situasjon så det er rift om slikt utstyr i hele Europa. Dette har ført til at utstyret må brukes lenger og dermed utgjør de en fare for smittespredning til personell og pasienter på helseinstitusjoner.
Sisters in Business (SiB) fikk en henvendelse fra samarbeidspartner Menova fra Ringerike om å sy smittefrakker. SiB var da i ferd med å permittere alle syerskene 17.3 på grunn av manglende salg. Vi trakk permitteringsvarslene tilbake og la om produksjonen. Siden da har det kommet svært mange bestillinger og henvendelser fra hele landet. Vi utvider derfor staben, ansetter to kvinner som har vært i opplæring hos oss og utvider stillingsprosent fra 40 til 100 for en deltidsansatt.
Vi mobiliserer nå et korps av frivillige til å utføre enkle sømoppgaver og praktiske oppgaver rundt leveransene.
For å sikre ansatte og frivillige mot smitte følges strengt anbefalte rutiner fra helsemyndighetene i tillegg til eget utvidet HMS-arbeid. Som et ledd i dette, og for å utnytte maskinparken, planlegger vi å innføre skiftordning, slik at det ikke er for mange på jobb på samme tid og samtidig møte den store etterspørselen.
Minifabrikken vår er lokalisert i VikenSpace på Drengsrud i Asker som tilbyr «gründere, studenter eller innovative team et kontorlandskap og innovasjonsmiljø, som skal bidra med økt kunnskap, kompetanse og vekst gjennom et nettverk av ressurspersoner og kjernekompetanse». Det er ledig plass i lokalet og lite aktivitet siden Korona-utbruddet. Ledelsen har derfor stilt lokaler til disposisjon slik at det bli god avstand mellom de ansatte. De bidrar også med kompetanse og praktisk støtte i denne situasjonen.
Det er knapphet på tekstiler og annet nødvendig materiell. SiB kom tidlig i gang og vi har to grossister som har levert tusenvis av meter stoff til en rimelig pris. De kan også garantere levering av tekstiler fra Danmark og Tyskland. Vi har derfor råvarer nok til å dekke etterspørselen. Prisen vil bli betraktelig høyere på grunn av svekket kronekurs og økte transportkostnader.
Vårt mål er å trappe opp produksjonen slik at vi kan forsyne helsevesenet med 500 – 1 000 frakker i uken. Med bakgrunn i personell- og materialsituasjonen mener vi det er realistisk.
SiB tar samfunnsansvar gjennom å ansette innvandrerkvinner, en gruppe som er marginalisert på arbeidsmarkedet og lite integrert i samfunnet. Situasjonen vi nå er i er anledning for kvinnene til å vise hva de er gode for og det åpner for et nytt marked for SiB på lengre sikt.
Den viktigste effekten av at innvandrerkvinner er i jobb er at barna deres styrker sine muligheter på alle områder i samfunnet og at Norge blir et godt samfunn for alle.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.