Instrumenter til et rekordstort aspirantorkester

Prosjekteier JÅTTEN SKOLEKORPS

Tildelt sum kr 63 950

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.